Instrukcje / Promocje / Regulaminy

Regulamin promocji „ Odczaruj swoje biuro z deKEA Polska – tapetowanie gratis”

I  Postanowienia ogólne

 „Organizator”
Organizatorem akcji promocyjnej „Tapetowanie Gratis” jest firma deKEA s.c. z siedzibą w Krakowie NIP 9452154953, REGON: 121444140 zwana dalej „deKEA”

„Uczestnik”
Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która w okresie trwania promocji dokona zakupu tapety ściennej deKEA u Organizatora oraz zaakceptuje warunki przedmiotowego regulaminu.

 II. Prawne regulacje dla promocji

1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem określającym zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://blog.dekea.pl/regulamin-promocji/

 III. Czas trwania promocji

 1. Data rozpoczęcia promocji: 10.03.2014r. Data zakończenia promocji: 31.07.2014 r.

2. deKEA zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Promocji

 IV. Podstawowe zasady promocji

 1. Podstawowym warunkiem skorzystania z promocji jest złożenie zamówienie  u Organizatora na tapetę ścienną deKEA o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 15 m2

2. Zamówienie można zainicjować wysyłając zapytanie ze strony internetowej www.dekea.pl, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@dekea.pl podając w treści wybraną grafikę oraz wymiary ścian.

3. Korzystanie z promocji jest podzielone na dwa obszary : Miasto Kraków oraz cała Polska i kraje Unii Europejskiej

 V. Zasady promocji  – obszar Miasto Kraków

 1. Na terenie miasta Krakowa deKEA  oferuje gratis usługę tapetowania biur i innych lokali wskazanych przez Uczestnika.

2. Etapy realizacji promocji

 • Uczestnik składa zamówienie w firmie deKEA
 • deKEA przedstawia projekt tapety lub tapet w oparciu o przesłane wymiary i ewentualne wytyczne dotyczące modyfikacji grafik
 • po zaakceptowaniu oferty oraz projektu tapet/tapety  Uczestnik na podstawie faktury proforma opłaca zamówienie
 • deKEA ustala najbardziej dogodny termin usługi tapetowania (nie krótszy niż 7 dni roboczych, nie dłuższy niż 30 dni roboczych) a Uczestnik określa miejsce realizacji usługi
 • Organizator dostarcza zamówioną tapetę, oraz za pośrednictwem profesjonalnej ekipy remontowej realizuje usługę tapetowania
 • usługa tapetowania objęta promocją dotyczy tylko aplikacji tapety na odpowiednio przygotowane ściany (nie dotyczy naprawy ścian, kładzenia gładzi, niestandardowych zleceń typu tapetowanie sufitów czy zakrzywionych powierzchni itp.)
 • w przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych prac Organizator ma prawo odstąpić od wykonania promocyjnej usługi lub doliczyć dodatkowe koszty związane z przygotowaniem ścian pod tapetowanie.

3.  deKEA dopuszcza możliwość rezygnacji uczestnika z oferowanej promocyjnej usługi na rzecz zwrotu kosztów tapetowania

a) podstawą zwrotu kosztów jest faktura VAT wystawiona na dane firmy deKEA, jednak nie później niż 30 dni od daty sprzedaży tapety/tapet (faktury wystawione po tym terminie nie zostaną zaakceptowane)

b) zafakturowana usługa tapetowania nie może być droższa niż 15 zł netto/m2 zamówionej tapety u Organizatora

c) Uczestnik zobowiązany jest do tapetowania zgodnie z załączoną do zamówienia instrukcją. Niestosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji może skutkować zniszczeniem tapety i utratą gwarancji

 VI Zasady promocji – obszar: cała Polska + Państwa należące do Unii Europejskiej

1. Na terenie Polski i Unii Europejskiej Firma deKEA  oferuje zwrot kosztów usługi tapetowania

2.  Etapy realizacji promocji

 • Uczestnik składa zamówienie w firmie deKEA
 • deKEA przedstawia projekt tapety/tapet w oparciu o przesłane wymiary i ewentualne wytyczne dotyczące modyfikacji grafik
 • po zaakceptowaniu oferty oraz projektu tapety/tapet Uczestnik na podstawie faktury proforma opłaca zamówienie
 • Organizator do 7 dni roboczych dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej zamówione tapety
 • podstawą zwrotu kosztów tapetowania jest faktura VAT wystawiona na dane firmy deKEA, nie później jednak niż 30 dni od daty sprzedaży tapety/tapet (faktury wystawione po tym terminie nie zostaną zaakceptowane)
 • zafakturowana usługa tapetowania nie może być droższa  niż 15 zł netto/m2 zamówionej tapety
 • Uczestnik zobowiązany jest do tapetowania zgodnie z załączoną do zamówienia instrukcją. Niestosowanie się do wskazówek zawartych w instrukcji może skutkować zniszczeniem tapety i utratą gwarancji

3.  W indywidualnych przypadkach deKEA może zaproponować usługę tapetowania za pośrednictwem swojej ekipy remontowej

 VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Promocji mogą być składane w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: biuro@dekea.pl

 

 

One thought on “Regulamin promocji „ Odczaruj swoje biuro z deKEA Polska – tapetowanie gratis”

 1. Pingback: Fototapety deKEA do biura | Dekea

Dodaj komentarz