Certyfikat SSL / Instrukcje

Uważaj na swoje dane – kupuj tylko na certyfikowanych stronach

Na stronach internetowych często jesteśmy proszeni o podanie danych w formularzach. Dane te przesyłane są z naszego komputera na serwer, na którym umieszczona jest strona internetowa. Bez certyfikatu SSL, dane przesyłane są otwartym tekstem. Ich przejęcie lub modyfikacja są bardzo łatwe.

Strony http://dekea.pl są zabezpieczone ceryfikatami SSL – to całkowite bezpieczeństwo wszystkich Twoich danych osobowych i płatniczych, haseł dostępowych oraz informacji handlowych podawanych przez Was na stronach WWW.

https deKEA

Czym są certyfikaty SSL

SSL deKEA

Jest to narzędzie zapewniające ochronę witryn internetowych i gwarantujące zachowanie poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Certyfikat SSL powoduje, że transmisja danych między komputerem internauty, a serwerem na którym umieszczona jest strona internetowa, odbywa się w sposób zaszyfrowany. Osoba postronna nie może „zajrzeć” w dane , które są przesyłane. Symbol kłódki na stronie, a więc całościowej ochrony serwisu daje gwarancję, że jesteśmy na pewno na stronie jej prawowitego właściciela a zastosowanie szyfrowania gwarantuje  zachowanie poufności informacji przekazywanych drogą elektroniczną.Użytkownik korzystający z zabezpieczonej strony ma pewność, że przesyłane informacje nie trafią w niepowołane ręce. Certyfikat SSL jest kryptograficznym zabezpieczeniem transmisji danych.

 

wykrzyknik

Uważajcie na sklepy, które tego typu zabezpieczeń nie posiadają. W przypadku stron WWW, które nie korzystają z certyfikatu SSL, formularze oraz inne informacje są przesyłane do serwera przez sieć otwartym tekstem, a ten stosunkowo łatwo przechwycić. Zastosowanie szyfrowania gwarantuje bowiem zachowanie poufności informacji przekazywanych drogą elektroniczną.

Art. 36 ust. 1 UODO (Ustawa o Ochornie Danych Odobowych):

„Administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.”

Dodaj komentarz